Özgüvenin Temel Dinamikleri

Özgüvenin kapıları ardına kadar açılacak!

Özgüven, bireyin kendisinden memnun olması, kendisi ve çevresiyle barışık yaşaması demektir. Pek az sayıda insan güçlü bir özgüvene, çok sayıda insan ise zayıf veya orta düzeyde bir özgüvene sahiptir.

İlk bakışta özgüven meselesi basit bir olay gibi yorumlanabilir, ancak bu doğru bir yaklaşım değildir, çünkü özgüven meselesi güçlü bir biçimde öteki özelliklerle bağlantılıdır. Kısacası özgüven en önde gelen özelliklerimizden birisidir.

Konunun önemine ve güncelliğine binaen önemli bir toplumsal soruna çare olacağına inandığımız bu çalışmamız yaşanmışlıkların sonucunda ortaya çıkmıştır.

Kitabımıza konu ettiğimiz öyküler, gerçek ve yaşanmış öykülerdir. Fakat danışanlarımın kimliklerini korumak adına, pek çok değişiklik yaptım. Bu danışanların kimliklerini de, anlattıkları olayların yer ve zamanını da değiştirerek anlattım. Bu hikâyelerde sadece danışanlar kendilerini tahmin edebilirler. Bunları tanıdıklarını düşünenler veya tahmin edenler, kesinlikle yanılacaklardır.

Piyasada özgüven konusunu işleyen çok sayıda kitap mevcut. Bu kitapların çoğu,  okuyucuya ne yapması gerektiğini söyleyen birer “nasihatçı”  olarak göze çarpmaktadır.

Ne var ki bizim temel amacımız ise (nasihat vermek değil) özgüvenin temel dinamiğini anlamak ve çözüm yollarını bu temel üzerine bina etmektir. Bu durum bizi, özgüvenin oluşmasında aile  ve aile içi iletişimin, aile modellerinin çok önemli olduğu sonucuna götürdü.

Bu kitapta özgüven konusunu işlerken aynı zamanda aile yapımızı, aile içi iletişimi, aile temel değerlerini de sorgulama fırsatını yakalamış olacağız.

Özgüven konusunun pek fazla gündeme getirilmeyen önemli bir boyutu da akran konusudur. Fakat bizler, akran konusuna  hep yetişkinler bakış açısından bakıyoruz. Çocuklar açısından bakmayı bir türlü öğrenemiyoruz. Bu nedenle yaşanan sorunların basit ve geçici olduğunu düşünür ve bunları pek önemsemeyiz.

Bazen de ‘dert etme büyüyünce unutursun’ der, geçiştiririz. Ama maalesef büyüyünce unutulmuyor, unutulsa bile etkileri uzun süre kişinin peşini bırakmıyor.

Oysaki biz, insan olarak hemen büyümüyoruz. Veya büyüyene kadar bu problemlerle boğuşmaya devam ediyoruz.

Belki de özgüven gelişimi konusunda en çok ihmal edilen faktör budur. Oysa bu faktörün ne kadar önemli olduğu çoğu zaman gözden kaçar. Ne var ki özellikle sosyal ilişkilerin en belirleyici faktörü, akran faktörüdür.

Özgüvenin oluşmasında öğretmenlerin de çok büyük etkisi vardır, özellikle ana okulu ve ilkokul öğretmenlerinin, sadece özgüven değil kişilik gelişimi konusunda da çok etkileri vardır. Sonraki yıllarda ise öğretmenlerin özgüven ve kişilik oluşumunda etkisi azalsa bile, bunların gelişimi ve pekişmesi konusunda etkisi büyüktür. Öğretmenlerin özgüven ve kişilik gelişimi konusunda öğrenci üzerinde hasar bırakıcı etkisi olabileceği gibi, onarıcı ve iyileştirici etkisi de vardır.

Bu bağlamda öğretmen faktorünü işlerken, ayrıca eğitim sistemimizin içine düştüğü durumu da anlama imkanı bulmuş olacağız.

Özgüven yoksunu insanlar korkak ve sinik insanlardır. Kendine güveni olan insanlar ise korkuyu yenmiş ve kendine güveni olan insanlardır. Belki de özgüven sahibi olmanın önündeki en büyük engel kişinin kendisinden duyduğu korkudur.

Özgüvenden yoksun kişi her şeyden önce kendisini tanıyamaz, kendisini bilemez, kendisini tanıyacak cesaretten de yoksundur. Özgüveni zayıf kişi çevredekiler tarafından ciddiye alınmaz ve saygı görmez.

Her insan çevresinden kabul görmek ve saygı duyulmak ister. Başkaları tarafından kabul edilmeyen ve saygı görmeyen, ayrıca kendisine de saygı duymayan biri için yaşam bir yük olmaktadır.

Kaldı ki bu insanlar, saygınlık kazanmak dürtülerini bastırmaktadırlar ve bunu talep etme cesaretinden yoksundurlar.

Bu duygu, onlarda bastırılmış şekilde kendilerine karşı acziyet duyma şeklinde ortaya çıkmakta ve başkalarına yaltaklanarak kabul görme isteğine dönüşmektedir. Özgüveni zayıf kişi çevredekiler tarafından ciddiye alınmaz ve saygı görmez.

Özgüveni yüksek insanlar ise, diğer kişilerin etkilerinden arınık bir şekilde bağımsız olarak kendi kararlarını alabilmektedir. Özgüvenli insanlar kendisinden ve başkalarının olumsuz yargılarından korkmaz. O kendi niteliklerini sürekli geliştirmeye ve parlatmaya çalışır.

Şu iş olmayabilir, yarıda bırakayım veya bu iyi gidiyor devam edeyim, demez; kararlıdır, yapacağı işin başını ve sonunu görür, kendisiyle uyum içindedir, kendiyle barışık bir yaşamı vardır.

Başkalarının sizin hakkınızdaki yargılarından korkup korkmamanız, sizin özgüven düzeyinizi belirler. Özgüvensiz bir kişi bu değerlendirmeye karşı korkuya kapılır, özgüvenli insan ise bunu değerlendirir ve korkuya kapılmaz.

Korkunun bir diğer boyutu da otoriteye karşı duyulan korkudur. Eğitim sistemimiz otoriter bir sistemdir ve çocuklar bu otoriter sistemin bir kurbanıdır.

Kendine güvenmeyen insanlar eksikliğinin farkındadır, başkalarının özgüveninden ve cesaretinden dolayı daha büyük bir korkuya kapılır. Güçlü özgüveni olan kişilerden kaçar ve özgüveni kendisininkinden daha düşük olan insanlarla arkadaşlık kurmaya çalışır.

Özgüvensiz kişilerin başkalarının özgüveninden duyduğu korku, o kişiyi sarmal biçimde sarar, özgüvenini daha da aşındırır. Aynı zamanda kendisi gibi özgüveni düşük kişilerin kendisine benzediğini bildiği için bu da onlarda bir korkuya sebep olmakta ve onlarla derin bağlar kurmasına engel olmaktadır.

Özgüvensizliği çağrıştıran her şey onu daha korkak ve çekinik yapmaktadır. Özgüveni yüksek kişi, özgüveni düşük kişilerin yaydıkları negatif enerjiden olumsuz etkilenmezler ve kendilerine daha çok güven duyarlar.

Her gün yaşadığımız hayal kırıklıkları o kadar çok ki bu nedenle saldırganlık ve korku içermeyen bir özgüven geliştirmek imkânsız gibi duruyor. Bu kitabın amacı da tüm bunlara karşı farkındalık yaratmaktır. Böylece korkularınızın, mutsuzluklarınız farkına varabilir, kendinizi bunlara karşı güçlü kılmaya çalışabilirsiniz.

 

Ben, yıllardır özgüven sıkıntısı yaşıyordum. Girdiğim her ortamda içimde bir çekingenlik ve utangaçlık hissediyordum. İçimde harekete geçmek için hiç mi hiç enerji bulamıyordum ve çevremdeki insanlara rezil olacağım diye korkuyordum. Sanki çevremdeki insanlar benimle ve her söylediğimle dalga geçecekler gibi hissediyordum. İçimden bir ses, bana sürekli: “Yapma, rezil olacaksın, vazgeç!” diyordu. M. Sırrı Özturan’ın Özgüvenin Temel Dinamikleri ve Özgüven Başucu Kitapları eserlerini okuduktan sonra, adeta bir aydınlanma yaşadım. Artık 20 yılı aşkındır neden utangaç ve çekingen olduğumu ve neden özgüven eksikliği içinde olduğumu anladım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Birkaç hafta içerisinde özgüvenim tavan yaptı, sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Artık içimdeki ses bana şunu söylüyor: “İstersen her şeyi yapabilirsin, başka insanların ne düşündüğünün ne önemi var?”

Bana bu değişimi yaşatan Özgüvenin Temel Dinamikleri ve Özgüven Başucu Kitabı’nın değerli yazarına teşekkür ediyorum. S. TEKİN

 

Bana hayatımı değiştirme fırsatını yeniden veren Özgüvenin Temel Dinamikleri adlı yapıt, gerçekten de bir harika. Bu yapıtı okuduğum zaman şunu anladım: Demek ki ben, yıllardır kısır bir döngünün içinde bocalayıp duruyormuşum. Özüvensiz bir ortamda ve sinik insanların yanında, tamamen özgüven eksikliği içinde yuvarlanıp gidiyormuşum.

Benim özgüven kazanmama engel olan ortamların ve özellikle de aile ortamının farkına varmam, adeta hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Size öyle minnettarım ki şimdi, tarif edemem. İyi ki bana neden özgüvensiz olduğumu gösterdiniz, iyi ki bu kısır döngüyü nasıl yenebileceğim konusunda yoluma ışık tuttunuz.

M. KAVAL

 

Önceden insanların benim hakkımda ne düşündüklerini merak etmekten kendimi gerçekleştirme fırsatı bulamıyordum. Hep, başkaları ne der, diye düşünüp yapmak istediklerimi yapamadığım için kendimi değersiz hissediyordum. Ne var ki Özgüvenin Temel Dinamikleri ve Özgüven Başucu Kitabı, kendi değerimin farkında varmamı sağladı.

Artık, kendi değerimi fark ettim ve artık hiçbir şekilde, başkaları ne der, diyerek kendimi engellemiyorum. Bu kitaplar bana, kendi kendime engel olmaktan vazgeçip tamamen özgür olmanın yolunu açtı.

K. KAYATÜRK

 

Eskiden kendimi oldukça pısırık ve özgüvensiz hissediyordum, nedense içimde bana engel olan bir şeyler vardı ve bunun ne olduğunu bir türlü çözemiyordum. Fakat artık, bunun nedenini biliyorum ve Özgüvenin Temel Dinamikleri sayesinde bunun kaynağını tam anlamıyla kavramış bulunuyorum. Bu kitaplar bana şunu öğretti: “Her şey, sende başlar ve yine sende biter. Sen istersen herkes gibi özgüvenli ve cesur olabilirsin.”

45 yaşındayım ve bunu öğrenmek için biraz geç oldu, ama en azından bundan sonra hayatımı doyasıya yaşayacağım ve kendimi tamamen özgür ve enerjik hissedeceğim. Özgüvenin Temel Dinamikleri’nin yazarına çok teşekkür ediyorum.

Ş. BİROL

 

Diğer birçok yorumu okumak isterseniz şu sayfaya bakabilirsiniz: Özgüvenin Temel Dinamikleri Yorum Sayfası

 

 

İşte Özgüvenin Temel Dinamikleri Seti’nde sizi bekleyen birbirinden güzel özgüven depoları:

 

 

 

Özgüvenin Temel Dinamikleri Kitabı:

Bu kitabı okuduktan sonra, kendinize şunu söyleyeceksiniz:

“Demek ki benim içinde bulunduğum özgüven eksikliğinin sebebi buymuş, bunu daha önce nasıl fark edemedim ki?!”

Evet, Özgüvenin Temel Dinamikleri, sizde muazzam ve muhteşem bir “özgüven farkındalığı” oluşturacak.

123 sayfadan oluşan Özgüvenin Temel Dinamikleri adlı temel kitabımızda, adeta bir aydınlanma yaşayacaksınız. Çünkü bu eser, size 123 sayfa boyunca “neden özgüvensiz olduğunuz”u anlatacak.

 

Özgüven Başucu Kitabı:

Bu kitapta, şimdiki özgüven seviyenizi en az 5 katına çıkaracak 64 adet harika ve pratik özgüven tavsiyesini, detaylı açıklamalar ve net anlatımlar ile öğreneceksiniz.

Öğreneceğiniz 64 adet özgüven taktiğinden sadece 10 tanesi bile, sizi tamamen özgür ve korkusuz, son derece özgüvenli ve özsaygılı bir ruh haline sokabilir. Okuyun, uygulayın ve değişime bizzat şahit olun.

Bu kitapta 68 sayfa boyunca hangi adımları atarak ve hangi taktikleri kullanarak özgüven geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Bu kitap, sizin başucu kitabınız haline gelecek.

 

Özgüven ve Cesaretle İlgili Görseller ve Özdeyişler:

Birçok kişi özgüven, başarı ve cesaretle alakalı çok az görsel görmüş ve çok az özdeyiş okumuştur; işte bu bonus sayesinde, özgüvenle alakalı yüzlerce özdeyiş öğrenecek, yüzlerce görsel ile özgüveninizi besleyeceksiniz.

250 civarında görsel ve birbirinden harika özdeyişler ile sizi özgüven konusunda motive edecek bu görseller, sürekli olarak başvurabileceğiniz bir kaynak niteliğinde olacak.

 

 

Özgüven ve Başarı Hikayeleri:

Bazı hikayelerin insanı motive ettiği, bilinen bir gerçektir, değil mi? İşte bu gerçekten hareketle size, onlarca güzel özgüven ve başarı öyküsünün yer aldığı muhteşem bir bonus hazırladık.

Bu bonus, sizi özgüven ülkesinde harika yolculuklara çıkaracak.

Bu bonusta sizi 37 sayfa boyunca özgüven yolculuğuna çıkaracak birbirinden hikmetli ve ibret verici öyküler bekliyor. İleride bu bonusun sayfa sayısını arttırıp ortalama 200 sayfalık harika bir öykü hazinesi haline getireceğiz. Seti satın alanlar, bu güncellemeden ücretsiz faydalanabilecekler.

 

Kişilik ve Özgüven Testleri Kitabı:

Hiçbir yerde bulamayacağınız tamamen özgün anketler ile “hangi düzeyde özgüvene sahip” olduğunuzu öğrenmek ister misiniz?

Kişilik ve Özgüven Testleri Kitabı sayesinde, içinde bulunduğunuz özgüven seviyesini ölçebilecek ve sorulan soruların rehberliği ile birçok gerçeğin farkına varacaksınız.

 

Kişilik ve Özgüven Testleri Kitabı‘ndan çekingen (zayıf) kişilik tipine uygun bir test örneği sunalım:

 

Aile Modelleri-İletişim Biçimleri ve Kişilik Testleri 1

 

1- Kendinizi aşırı titiz mi görüyorsunuz?

Evet     Hayır

2- Kalabalık içinde bulunmaya az mı ihtiyaç duyarsınız?

Evet     Hayır

3- Kendinizi çok dikkatli mi görüyorsunuz?

Evet     Hayır

4- İsteyerek mi geride durursunuz?

Evet     Hayır

5- Çoğu zaman kendinize hâkim olabilir ve kendinizi denetim altında tutabilir misiniz?

Evet     Hayır

6- Hemen hemen hiç toplumsal oyun kurallarını çiğnemezsiniz, öyle mi?

Evet     Hayır

7- Çevrenin çekiciliğine kapılmaz ve sükûnet mi ararsınız?

Evet     Hayır

8- Çevrenizin sizin hakkınızda olumsuz fikir de bulunmasından çekinir misiniz?

Evet     Hayır

9- Çevrenizde canlılık, kaynaşma olmasını istemezsiniz, öyle mi?

Evet     Hayır

10-Yalnızlıktan keyif alır mısınız?

Evet     Hayır

11-İnsanlar sizin iyi bir dinleyici olduğunuzu söylerler mi?

Evet     Hayır

12- Çatışmadan hoşlanmaz mısınız?

Evet     Hayır

 

Değerli okurlarımız, size Özgüvenin Temel Dinamikleri ve Özgüven Başucu Kitabı konusunda bir garanti de verelim. Bu garantiyi gönül rahatlığı ile veriyoruz, şöyle ki:

Eserimize o kadar güveniyoruz ki size 60 gün boyunca para iade garantisi sunuyoruz. Evet, yanlış okumadınız, 60 gün içerisinde özgüveninize en az 5 kat katkı sağalamazsanız koşulsuz şartsız paranızı iade ediyoruz.

Ve şimdiye kadar eserlerimizin hiç iade edilmediğini de belirtmek istiyoruz. Evet, eserlerimiz hiç iade edilmedi; çünkü eserlerimizi okuyup kavrayan ve içindeki “özgüvenin sihirli formülleri”ni uygulayan herkes, en az 5 kat daha özgüvenli oldu.

Kısaca bu kitap hayatınızı değiştirmek için yazıldı ve şimdiye kadar yüzlerce insanın hayatına dokundu. Anlayacağınız, bu kitap size “hayatın yakıtı olan özgüven”i vaad ediyor, hem de 60 günlük para iade garantisi ile. Yani bu konuda hiçbir mağduriyetiniz olmayacak, ya muazzam bir özgüven kazanacaksınız veya 60 gün içinde istediğiniz zaman koşulsuz şartsız paranızı geri alacaksınız. Daha ne olsun?

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

1. Bu kitaplarda yer alan bilgileri internette bulmam mümkün mü?

  • Özgüvenin Temel Dinamikleri de Özgüven Başucu Kitabı ve diğer bonuslar da tamamen özgün bir çalışmanın ürünüdür. Bu sebeple bu bilgileri internet ortamında bulmak imkansızdır.

2. Özgüvenin Temel Dinamikleri’ni aldığımda diğer bonuslara da sahip olabilecek miyim?

  • Evet, kısa bir süreliğine de olsa diğer bütün bonusları, Özgüvenin Temel Dinamikleri’ni alan herkese bonus olarak veriyoruz. Fakat verdiğimiz bonusları, kısa bir süre sonra ayrıca satışa çıkarmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu harika bonuslar, az sayıda insana ücretsiz ulaşacak.

3. Bu kitapları satın aldıktan sonra nasıl okuyacağım?

  • İndireceğiniz kitaplar, PDF formatında birer e-kitaptır. Dolayısıyla bu kitapları masaüstü bilgisayar, laptop,  tablet, akıllı telefon, e-book reader gibi tüm cihazlarınıza kolaylıkla indirebilirsiniz. E-kitap olmasının en büyük avantajları kargo derdinin olmaması, ödemenin ardından kitabın 1-2 dakika içerisinde indirilebilir olması ve kitapları satın aldığınızdan da okuduğunuzdan da kimsenin haberinin olmamasıdır. Ayrıca basılı bir yayın olmadığı için ağaç kesilmesine neden olmayacak, bu sayede doğaya da katkı sağlamış olacağız.
  • PDF formatının bir avantajı da şu: Tabletiniz, bilgisayarınız veya telefonunuz yanınızda olmasa bile internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar kullanarak kendi mailinizi açıp, size yolladığımız kitap bağlantısını tıklayarak istediğiniz her zaman ve her yerde kitaplarınızı okuyabilirsiniz.

4. Bu kitapların fiyatı hep 99 TL olarak mı kalacak?

  • Maalesef hayır. Çünkü piyasada bulunan ve sadece 20-30 sayfadan oluşan kitaplar bile çok fahiş fiyatlara satılıyor. Kaldı ki bizim bonus olarak verdiğimiz kitaplar bile o kitaplardan çok daha kaliteli ve doyurucu. Bu yüzden kısa bir süre sonra kitapların fiyatını arttırmayı planlıyoruz.

5. Özgüvenin Temel Dinamikleri ve Özgüven Başucu Kitapları kaç sayfadan oluşuyor?

  • Özgüvenin Temel Dinamikleri, bir insanın kendisini özgüven anlamında sonsuza dek özgür bırakmasını sağlayacak teknik ve taktiklerden oluşan 123 sayfadan oluşuyor. 123 sayfa boyunca yüzlerce sihirli formül seni bekliyor. Özgüven Başucu Kitabı ise tam 68 sayfa ve bu 68 sayfa boyunca özgüven kazanmak için tüm ince sırlar açıklanıyor.

 

Çok Önemli Not: Ekitap Noktası olarak bütün alışverişlerinizde Shopier güvencesini size sunuyoruz. Ekitap Noktası’nın kredi kartı veya banka kartı ile yapılan işlemlerde Shopier altyapısını kullandığını belirtmek istiyoruz.

Kısaca bu sayfadan kitabı satın aldığınızda Ekitap Noktası ve Shopier güvencesi ile içiniz rahat bir şekilde hiçbir endişeye kapılmadan kitabınızı indirebilirsiniz. Kitabı satın aldıktan sonra, en geç 1 saat içerisinde kitabınız e-posta adresinize gönderilecek ve gönderilen linke tıklayıp kitabı indirerek hemen okumaya başlayabileceksiniz.

  • Yorumları genellikle Ekitap Noktası olarak biz cevaplıyoruz, fakat çok önemli ve kitapla doğrudan ilgili yorumları, yazara iletip onun cevap yazmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla yorumlar kısmında doğrudan yazara da soru sorabilirsiniz. Bu sayede kitapla ilgili çok daha geniş bir bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Kötü söz ve hakaret içermeyen her yorum yayımlanacaktır.
Özgüvenin Temel Dinamikleri © 2017 Frontier Theme